top of page

מחאת העצמאים, שבוע 15: בסימן צמיחה והתפתחות

מו"מ עם בנק לאומי, איגוד כלל הגופים לכוח אחד ועוד – ליאת זילברמן, חברת קבוצת "עצמאים עושים שינוי", מספרת על השבוע שהיה

לאחר תקופה של למידה ודינמיקה קבוצתית מאתגרת, השבוע מלווה בתחושה של צמיחה והתפתחות. יצאנו לדרך חדשה, דרך בה אנו מתמקדים וממקדים מאמצים: בפגישה שנערכה השבוע, בה השתתפו חברי צוות התפעול, דייקנו את המשימות הניצבות בפנינו. וחילקנו את התפקידים בין חברי צוות התפעול והפעילים, על מנת שנפיק את המיטב מהתהליך שנבנה, הקורם עור וגידים, למערכת אחראית ומסודרת. במהלך הפגישה הגדרנו את שתי המטרות העיקריות שניצבות לפנינו בחודש הקרוב:

1. להגדיל את חשיפת הקבוצה בכמה שיותר מדיות ברשת ומחוץ לה. כדי שנוכל ליצור שינויים בשטח, ברור כי אנו חייבים לצבור כוח של עצמאים שתומכים בקבוצה וחותמים על העצומה.

להמשך הכתבה:

פגישת פעילי "עצמאים עושים שינוי" (צילום: ורד חורי)

bottom of page