top of page

כח נשי ? עצמאיות עושות שינוי

הצוות המוביל של תנועת העצמאים החדשה מונה רוב נשי מגוון, איכותי ובטוח בעצמו. ביחד עם הגברים החברים בצוות הן מתכוונות להביא לשינוי במצב העצמאים בארץ ולתקן אפליה בת שנים רבות

בפברואר השנה נפתחה קבוצת פייסבוק בשם "עצמאים עושים שינוי" שקראה לעצמאים להתאגד, להוביל שינוי מול הרשויות והמחוקק, ולקדם שוויון זכויות לעצמאים.

תוך פחות משבוע מנתה הקבוצה המשותפת למעלה מ-20,000 חברים. היום כבר יש לתנועה כ-45,000 עוקבים בקבוצה ובדף הפייסבוק.

להמשך הכתבה:

bottom of page